ZADOWOLONY KLIENT naszą reklamą i WIZYTÓWKĄ!

START » FIRMA » RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych
IQ SYSTEM Artur Niemczyk

Szanowni Państwo,

Z dniem 25-go maja br weszło w życie Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r, zwane w skrócie RODO. Nakłada ono na podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych obowiązek informacyjny oraz wymóg legalnego przetwarzania wszystkich danych osobowych, pozwalających na identyfikację ich właściciela. Przetwarzanie danych osobowych to głównie zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie itp. Abyśmy mogli legalnie przetwarzać Twoje dane, musi zaistnieć podstawa prawna w postaci zawartej umowy (co najmniej ustnej) na wykonanie usług lub udzielonej zgody.


Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma "IQ SYSTEM Inteligentne Instalacje Elektryczne Artur Niemczyk" z siedzibą w Cieszynie, kod pocztowy 43-400, ul. Zaleskiego 29.


Jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy?

Dla celów wykonania świadczonych usług możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres budowy, adres email, telefon kontaktowy, nr rachunku bankowego (o ile płatność do naszej firmy jest realizowana przez Ciebie przelewem) w powiązaniu z opisem świadczonych usług (zainstalowane urządzenia, wykonane instalacje, przeglądy i pomiary elektryczne) oraz dokumentacją techniczną i fotograficzną wykonanych instalacji (jeżeli takowe zostały wykonane).
Dane te mogą być przechowywane w wersji papierowej oraz/lub w wersji elektronicznej w systemie informatycznym naszej firmy. Wykorzystujemy je w celu przygotowania i wygenerowania wymaganych prawem podatkowym dokumentów księgowych (umowy, faktury, korekty, wyciągi bankowe, itp.), a także w celu zapewnienia ciągłości obsługi technicznej zamontowanych u Ciebie urządzeń i instalacji (dokumentowanie przeglądów serwisowych, zgłoszeń awarii, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, pomiarów okresowych instalacji itp.).


Nie stosujemy profilowania, ani nie wykorzystujemy Twoich danych w celach marketingowych (marketing bezpośredni, mailing, wysyłanie ofert reklamowych).
W zależności od warunków gwarancji, 1 raz w roku możemy wysłać Ci przypomnienie o zbliżającym się terminie przeglądu.
Nie przekazujemy żadnych uzyskanych od Ciebie danych firmom trzecim, np. w celach marketingowych.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której producent urządzeń wymaga ich podania dla celów gwarancyjnych bądź możliwości zdalnej obsługi tych urządzeń przez właściciela danych osobowych.
Twoje dane możemy też przekazać firmie kurierskiej w celu zrealizowania wysyłki urządzeń lub części serwisowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.


W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych, Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż Administrator.


Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.
Dane osobowe Klienta lub Osób do kontaktu, przechowywane w celu wykonania umów handlowych są - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.
W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane, dane przetwarzane są przez 10 lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora lub usunięcia i zaprzestania przetwarzania.
W każdej chwili możesz skontaktować się z naszą firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Możesz to zrobić mailowo (biuro@iqsystem.net.pl) lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Dodatkowa zgoda

W zależności od rodzaju wykonanej usługi, zamontowanych urządzeń u klienta, koniecznym dla prawidłowego działania instalacji i urządzeń będzie wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz wykonywanie i aktualizowanie tzw. kopii bezpieczeństwa ustawień kluczowych urządzeń.
Z tego też powodu będziemy Cię prosić o udzielenie dodatkowej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w okresie dłuższym niż wynika to z umowy na wykonanie usługi czy okresu gwarancyjnego zamontowanych urządzeń, tj. w okresie 10 lat oraz w zakresie opisanym powyżej.
Tak udzieloną zgodę w każdej chwili będzie można wycofać.


Jeżeli akceptujesz opisany wyżej sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy Cię o zwrotne odesłanie otrzymanego maila z linkiem do "Polityki prywatności Firmy", pisząc w jego temacie lub w jego treści "Wyrażam zgodę"
W każdej chwili możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


W przeciwnym wypadku Administrator Twoich danych osobowych będzie zmuszony do usunięcia wszystkich danych wymagających dodatkowej zgody, w tym wszystkie ewentualne zarchiwizowane dokumentacje techniczne, kopie zapasowe oprogramowania zamontowanych urządzeń itp.


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
   dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrze?one.