logo

nasze UPRAWNIENIA a oferowane usługi ELEKTROINSTALACYJNE!

START » FIRMA » CERTYFIKATY i UPRAWNIENIA  

POSIADANE CERTYFIKATY i UPRAWNIENIA

Tradycyjne i inteligentne instalacje elektryczne

Wiarygodny elektryk to taki, który potrafi udokumentować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnie pojętego elektroinstalatorstwa. Każdy elektroinstalator, zatrudniony w mojej firmie, dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, które narzuca ustawodawca. Jako elektryk bedący jednocześnie właścicielem firmy, zobowiązany jestem do prawidłowego i rzetelnego wykonywania zleconych mi zadań oraz do nadzorowania działań, które powierzam moim podwładnym. Posiadam, wymagane do realizacji tych obowiązków, imienne Świadectwa Kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym i montażu (wydane dnia 18.06.2008r. w Bielsko-Biała, woj. śląskie).

świadectwo kwalifikacyjne E świadectwo kwalifikacyjne D


Certyfikat Inteligentnego Systemu Automatyki Domowej TELETASK, nadający status Certyfikowanego Instalatora, uprawniający do wykonywania projektów i nadzoru inteligentnych instalacji domowych oraz ich programowania:

Certyfikat Teletask


Certyfikat poręczający posiadanie odpowiedniego przeszkolenia w zakresie instalacji oraz programowania Systemów Automatyki Domowej D2000 i MiniDo, obejmującego:

  • zapoznanie z możliwościami systemu i jego poszczególnymi elementami,
  • zasady projektowania instalacji dla inteligentnych budynków,
  • zasady okablowania systemu i montażu urządzeń,
  • praktyczną naukę programowania systemu.

Certyfikat AnB


« do góry 

Zabezpieczanie osób i mienia

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach (woj. śląskie), która uprawnia do:

  • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach ich zainstalowania,
  • opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,
  • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego


Certyfikat ukończenia zaawansowanego szkolenia z zakresu prawidłowego montażu oraz programowania systemów alarmowych Satel w oparciu o centrale serii INTEGRA:

Certyfikat firmy Satel


« do góry 

Systemy teleinformatyczne i teletechniczne

Certyfikaty nadające status Certyfikowanego Instalatora VDI, potwierdzające posiadanie wysokich kwalifikacji oraz umiejętności projektowania i wykonywania instalacji okablowania strukturalnego miedzianego i światłowodowego w oparciu o system Legrand VDI, zgodnie z normami PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-2, ISO/IEC 11801:2002 2nd:

Certyfikat firmy Legrand Certyfikat okablowania strukturalnego firmy Legrand


Certyfikat poręczający posiadanie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu prawidłowego montażu szaf teleinformatycznych firmy Moeller:

Certyfikat firmy Moeller


« do góry 

Systemy audio-video i multiroom


« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
   dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.