logo

INTEGRACJA wszystkich instalacji ELEKTRYCZNYCH i MULTIMEDIALNYCH!

START » INSTALACJE » INTELIGENTNE  

INTELIGENTNE INSTALACJE

Integracja instalacji w budynku

Celem inteligentnej instalacji jest integracja wszystkich występujących w budynku instalacji i systemów w jedną funkcjonalną całość. Uzyskane w ten sposób zależności pomiędzy instalacjami umożliwiają połączenie funkcji współpracujących ze sobą systemów oraz ich optymalizację. Rozwiązanie takie znacząco podnosi komfort obsługi, bezpieczeństwo i wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Integracja instalacji obniża koszty zarówno na poziomie wykonawstwa, jak również podczas użytkowania i serwisowania obiektu. Pozwala także na późniejsze dokonywanie zmian bez ingerencji w okablowanie i bez kucia ścian. Tego typu inteligentne rozwiązania znajdują zastosowanie w szeroko pojętym budownictwie mieszkaniowym, w obiektach użyteczności publicznej i przemyśle.  

« do góry

Cechy inteligentnej instalacji

Łatwa obsługa

To istotna zaleta inteligentnej instalacji elektrycznej. Każdy klawisz na wyłączniku jest dokładnie opisany, dzięki czemu nie musimy zastanawiać się, które urządzenie lub jaką grupę właśnie uruchamiamy. Z myślą o najmłodszych stworzono możliwość wstawienia obrazków do przycisków, obrazujących dziecku funkcję danego klawisza.

Jeden wyłącznik

W instalacji inteligentnej dowolny klawisz wyłącznika lub przycisk panelu LCD służy zarówno do obsługi oświetlenia, rolet, regulacji i odczytu temperatury, sterowania klimatyzacją oraz urządzeniami audio-wizualnymi.

Sceny

To niekonwencjonalna metoda sterowania obwodami elektrycznymi. Poszczególne odbiorniki mogą być załączane pojedynczo lub grupami, a to wszystko za jednym dotknięciem przycisku. W każdej scenie może brać udział różna ilość odbiorników, w różnej konfiguracji.
Naciśnięcie dowolnie wybranego klawisza wyłącznika w danym pomieszczeniu, powoduje na przykład jednoczesne przyciemnienie światła, opuszczenie żaluzji i ekranu, włączenie systemu audiowizualnego i klimatyzacji, przygotowując w ten sposób pomieszczenie do oglądania filmu z projektora.

Prostota

Wszystkie urządzenia oraz przyciski połączone są jednym kablem magistralnym, umożliwiającym komunikowanie się wszystkich instalacji w budynku bez dodatkowego okablowania. Zastosowanie magistrali komunikacyjnej wyraźnie upraszcza strukturę instalacji w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, dając inwestorowi więcej możliwości w kształtowaniu swoich obecnych i przyszłych wymagań co do ostatecznego kształtu instalacji w budynku. Inwestor nie musi już na etapie projektowania instalacji określać powiązań pomiędzy urządzeniami i wyłącznikami (przyciskami sterującymi), a jedynie ich lokalizację. Powiązania zostaną zaprogramowane podczas ostatniego etapu realizacji.

Elastyczność

Możliwość przyporządkowania dowolnej funkcji do wybranego klawisza, bez jakiejkolwiek ingerencji w instalację, sprawia, że dostosowanie funkcjonalności systemu do zmieniających się potrzeb użytkownika już w trakcie eksploatacji budynku, staje się bardzo łatwe. Odpowiednio przygotowane okablowanie pozwala na późniejszą rozbudowę systemu i dołożenie nowych funkcji - zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami użytkownika. Nie jest zatem konieczne kupowanie wszystkich urządzeń od razu.

Niezawodność

Systemy automatyki domowej uznawane są za jedne z najbardziej niezawodnych. Ewentualne uszkodzenie dowolnego urządzenia nie powoduje awarii całego systemu, a jedynie przypisanych do tego elementu funkcji. Możliwa przerwa w dostawie zasilania nie powoduje wykasowania zaprogramowanych funkcji - system po awarii zasilania powraca do swoich pierwotnych ustawień.  

« do góry

Rozwiązania przewodowe

Prawie wszystkie urządzenia aktualnie używane w gospodarstwach domowych są urządzeniami elektrycznymi. Podstawowym zadaniem konwencjonalnej instalacji elektrycznej jest dostarczanie i dystrybucja energii elektrycznej do tych urządzeń oraz wszystkich pozostałych instalacji w budynku, takich jak:

 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 • instalacje gniazd zasilających 230V i siły,
 • instalacje sterowania roletami, żaluzjami, markizami, karniszami, siłownikami okiennymi,
 • instalacje sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją,
 • instalacje alarmowe i telewizji dozorowej CCTV,
 • instalacje audio-video, multiroom.

Na tym kończy się jej rola. Inteligentna instalacja natomiast, spełnia podobne zadania z tą różnicą, że instalacja elektryczna w inteligentnym budynku ma dodatkową zdolność generowania i wymiany informacji, która może zostać wykorzystana do sterowania, zarządzania bądź nadzoru instalacji i urządzeń elektrycznych - a nie tylko ich zasilania.
Dokładając inteligentny, programowalny system sterowania do dedykowanej dla niego, specjalnie zaprojektowanej instalacji elektrycznej otrzymujemy możliwość programowania, konfiguracji i zmiany dowolnych funkcji sterowania urządzeń elektrycznych. Przycisk w dowolnie wybranym łączniku lub ściennym panelu klawiszowym czy dotykowym, któremu przypisana jest przykładowo funkcja włącz/wyłącz oświetlenie w salonie, można w łatwy sposób przeprogramować i przystosować do realizacji dowolnej innej funkcji. Może on sterować scenami świetlnymi, roletą bądź zestawem rolet albo włączać/wyłączać wentylator w dowolnie wybranym pomieszczeniu itp.
Na tym nie koniec. Odpowiednio zaprojektowana inteligentna instalacja elektryczna umożliwia rozszerzenie inteligentnego systemu o kolejne urządzenia (czujniki, urządzenia wykonawcze) w dowolnie odległym momencie.  

« do góry

Rozwiązania bezprzewodowe

W miejscach, do których nie ma możliwości poprowadzenia przewodów (np.: przycisk na szklanej szybie lub ścianie zabytkowego obiektu) można stosować instalacje komunikujące się ze sobą bezprzewodowo (za pomocą radia lub podczerwieni). Przykładem takiego rozwiązania może być bezprzewodowy, ścienny przycisk zasilany baterią o kilkuletniej żywotności, który komunikuje się z inteligentną instalacją przy pomocy fal radiowych. Przyciski takie montowane są najczęściej przy pomocy śrub lub kleju w estetycznych ramkach.
Dokładając do instalacji elektrycznej piloty radiowe lub działające w paśmie podczerwieni, w łatwy sposób podniesiemy komfort sterowania inteligentną instalacją. Pilot działający w paśmie podczerwieni ze względu na krótki zasięg działania przeznaczony jest do pracy z urządzeniami, na które zostaje w danym momencie nakierowany oraz obwodami, które włącza/wyłącza przypisany im włącznik ścienny z sensorem IR. Pilot radiowy posiada o wiele większy zasięg, a tym samym działanie globalne, tzn. niezależnie od miejsca, w którym się znajduje załącza zawsze te same, zaprogramowane wcześniej, obwody.  

« do góry

Metody sterowania urządzeniami elektrycznymi

Sterować urządzeniami elektrycznymi inteligentnej instalacji możemy na kilka sposobów: za pośrednictwem najprostszych urządzeń wejściowych jakimi są tradycyjne łączniki bezstanowe (tzw. dzwonkowe), poprzez dedykowane ścienne panele wieloklawiszowe, aż po bardziej skomplikowane jakimi są interaktywne piloty, tablety czy komputery PC - służące do interaktywnego zarządzania całym systemem. Poniżej wymienione zostały podstawowe urządzenia wejściowe inteligentnej instalacji umożliwiające nam bezpośrednie oddziaływanie na stan urządzeń elektrycznych w budynku i jego otoczeniu:

 • Łącznik zwykły - tradycyjny łącznik bezstanowy z ogólnie dostępnych linii wzorniczych, który po zamontowaniu w nim specjalnego adaptera łączącego go z magistralą inteligentnej instalacji umożliwiają sterowanie dowolnymi urządzeniami w budynku niezależnie od ich umiejscowienia.
 • Łącznik dedykowany - wielofunkcyjny sterownik dedykowany dla inteligentnych rozwiązań umożliwiający integrację różnych systemów. Taki łącznik sterować może oświetleniem, roletami i ogrzewaniem.
 • Czujnik ruchu i obecności - jest praktycznym uzupełnieniem inteligentnej instalacji, który sprawdza się doskonale w mało uczęszczanych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych budynków, takich jak korytarze, garderoby czy WC. Głównym jego przeznaczeniem jest automatyczne sterowanie funkcją włącz/wyłącz oświetlenie.
 • Pilot zdalnego sterowania - pozwala na komfortowe zdalne sterowanie przy pomocy fal radiowych lub podczerwieni. Na rynku dostępne są programowalne piloty różniące się funkcjami i ilością obsługiwanych zdarzeń.
 • Panel klawiszowy - montowany na ścianie w najbardziej wygodnym dla użytkownika miejscu. Standardowo posiada podświetlane programowalne klawisze umożliwiające sterowanie wszystkimi rodzajami funkcji domowych oraz wbudowany odbiornik podczerwieni pilota. Opcjonalnie może posiadać prosty wyświetlacz LCD używany do odczytu temperatury, wilgotności, natężenia światła, wiadomości oraz alarmów.
 • Panel dotykowy - montowany także na ścianie, posiada okno z czułym obszarem, które zawiera programowalne przyciski umożliwiające sterowanie wszystkimi rodzajami funkcji domowych oraz wbudowany odbiornik podczerwieni pilota. Każdy panel posiada diodę sprzężenia zwrotnego, która odzwierciedla stan przycisku. Opcjonalnie mogą posiadać prosty wyświetlacz LCD używany do odczytu temperatury, wilgotności, natężenia światła, wiadomości oraz alarmów.
 • Ścienny ekran dotykowy - umożliwia centralne sterowanie urządzeniami i wyświetlanie parametrów inteligentnej instalacji w postaci tekstów lub wizualizacji wraz z podglądem obrazu z kamer czy video-domofonu.
 • Tablet - przenośny wyświetlacz dotykowy umożliwiający podgląd parametrów instalacji i sterowanie urządzeniami wchodzącymi w jej skład. Jest to odpowiednik bardziej zaawansowanych technologicznie ściennych ekranów dotykowych.
 • Odbiornik telewizyjny - w połączeniu z dodatkowym, dedykowanym dla odbiornika TV urządzeniem do wizualizacji, sterować inteligentną instalacją można także z poziomu tego odbiornika za pośrednictwem pilota TV.
 • Telefon - przy użyciu zwykłego telefonu możliwe jest zrealizowanie prostego sterowania, a przy użyciu rozbudowanego smatrphone'a nawet wirtualizacji.
 • Internet - wykorzystując dodatkowy serwer dostępowy dla systemu inteligentnego - podłączony do Internetu - możliwe jest uzyskanie wirtualizacji i dostępu zdalnego z dowolnego miejsca, które gwarantuje możliwość podłączenia się do Internetu. Zarządzanie zdalne realizuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze stacjonarnym, laptopie, PDA itp.

« do góry

A może jednak Inteligentny dom?

Pojęcia typu inteligentne instalacje elektryczne, inteligentny dom, inteligentny budynek lub domotyka czy automatyka budynkowa niedługo na stałe zagoszczą w naszym słownictwie. Są to pojęcia bardzo szerokie. Co one naprawdę oznaczają ...? Jeżeli są Państwo zainteresowani odpowiedzią na to i inne pytania oraz poszerzeniem wiadomości na temat inteligentnych instalacji, a także możliwościami jakie oferują inteligentne budynki, zapraszamy do zakładki inteligentny budynek...

« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
   dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.