logo

sprawdź, gdzie możesz zastosować INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA domowe!

START » INTELIGENTNY BUDYNEK » ZASTOSOWANIE  

GDZIE STOSOWAĆ INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

W budynkach już użytkowanych

Pragniesz podnieść komfort swojego życia w już użytkowanym przez Ciebie i Twą rodzinę domu? Myślisz o poprawieniu funkcjonalności pomieszczeń biurowych? Jest na to sposób - i to niejeden. W budynku wyposażonym w tradycyjną instalację zasilającą, swój cel osiągniesz, wykorzystując jedno z niżej wymienionych rozwiązań:

 • Wymiana tradycyjnego okablowania na zintegrowaną instalację magistralową, składającą się z dwóch niezależnych, oddzielonych od siebie galwanicznie, obwodów: zasilającego wszystkie urządzenia domowe oraz sterującego tymi urządzeniami. Jest to rozwiązanie, stosowane głównie podczas kompleksowego remontu użytkowanych pomieszczeń lub/i instalacji elektrycznej.
 • Modernizacja istniejącej instalacji, ograniczająca się do położenia dodatkowego kabla magistralowego, który umożliwi sterowanie istniejącymi już obwodami zasilającymi urządzenia elektryczne. Rozwiązanie możliwe do zastosowania w instalacjach, których wszystkie obwody wykonane są w tzw. topologii gwiazdy.
 • Jeśli przeraża Cię rozpruwanie tynków w budynku lub z różnych względów, nie ma możliwości, aby układać od nowa kable i przewody, najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja bezprzewodowa. W miejsce tradycyjnych wyłączników montowane są specjalne przyciski (sensory) systemu inteligentnego, które obok nadajnika radiowego, zaopatrzyć możemy w dodatkowe urządzenie, umożliwiające nam, nie tylko załączanie/wyłączanie danego obwodu, ale także scentralizowane sterowanie urządzeniami w danym lub dowolnym innym pomieszczeniu w budynku. Rozwiązanie to, przewiduje także współpracę z pilotem bezprzewodowym, komunikującym się z tymi przyciskami.
 • Jest jeszcze możliwość zastosowania miniaturowych modułów, które po zamontowaniu do puszek gniazd i wyłączników, umożliwią sterowanie urządzeniami elektrycznymi poprzez istniejącą sieć elektryczną 230V. Jest to najprostsza droga do "Inteligentnego Domu", bez inwestowania w kosztowne projekty i remonty. Tego rodzaju system stosować można z powodzeniem wyłącznie do realizacji podstawowych funkcji automatyki w budynku (np. sterowanie światłem: włącz/wyłącz i funkcja ściemniania, sterowania silnikami rolet i bram, załączania i wyłączania innych urządzeń elektrycznych.)

Jeżeli w budynku istnieje już inteligentna instalacja, a na etapie jej budowy uznaliście Państwo, że wykonacie ją na razie w wersji uproszczonej (np. wszystkie lampy w danym pomieszczeniu czy rolety mają być włączane wspólnie - przy pomocy tradycyjnych wyłączników, a temperatura w budynku regulowana centralnie), to nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiększyć jej funkcjonalność.
W odróżnieniu od instalacji tradycyjnej, operację tą możemy wykonać w prosty i nieinwazyjny sposób. Wystarczy podzielić interesujące nas obwody, a wyłączniki zamienić na przyciski dedykowane systemom inteligentnym, które pozwolą na niezależne sterowanie każdym źródłem oświetlenia, roletą, strefą grzewczą oraz każdym innym urządzeniem elektrycznym w domu - wszystko to z poziomu jednego estetycznego urządzenia sterującego.  

« do góry

W mieszkaniach i apartamentach

Inteligentne rozwiązania w mieszkaniach czy apartamentach, to temat, którym najlepiej zająć się już na etapie projektowania i budowy. Takie podejście do inwestycji poprawi atrakcyjność lokalu, a jego przyszłemu lokatorowi (właścicielowi) zapewni dużą elastyczność i swobodę w kształtowaniu własnej, najbardziej funkcjonalnej dla niego i jego rodziny, przestrzeni życiowej. Rezygnując z tradycyjnej instalacji na rzecz niewiele droższej - w podstawowej wersji - inteligentnej instalacji, inwestor (deweloper) zapewni przyszłemu właścicielowi takiego lokalu, niemal nieograniczony wpływ na to, co i którym przyciskiem będzie włączane, wyłączane oraz sterowane. Inteligentna instalacja umożliwi mu tworzenie różnych scen świetlnych dla różnych pomieszczeń (poprzez automatyczną regulację natężenia oświetlenia, załączanie grupowe bądź centralne różnych źródeł światła), sterowanie żaluzjami (pojedynczą jak i wybranymi grupami), tworzenie własnych harmonogramów dla oświetlenia, rolet, żaluzji (zależnych np. od pory dnia i nasłonecznienia), a także sterowanie urządzeniami AGD i audio-video. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana inteligentna instalacja, pozwoli stopniowo (etapami) zwiększać funkcjonalność lokalu, poprzez dodawanie kolejnych urządzeń sterujących lub wzbogacając, już istniejące, o kolejne funkcje (programowo). Wpłynie to znacząco na poprawienie komfortu życia mieszkańców.  

« do góry

W domach jedno- i wielorodzinnych

Dom, to idealny obiekt do pełnego wykorzystania bogatej oferty, jaką oferują inteligentne systemy automatyki budynkowej. Do dyspozycji mamy tu niemal nieograniczą ilość funkcji w różnych obszarach zastosowania: począwszy od sterowania oświetleniem (wewnętrznym oraz zewnętrznym), ogrzewaniem (indywidualnie dla każdego pomieszczenia), żaluzjami (każdą z osobna bądź grupami), bramami, urządzeniami AGD i Audio-Video (Multiroom), poprzez sterowanie podlewaniem ogrodu, aż po integrację z systemem alarmowym i telewizją dozorową (symulacja obecności, sterowanie zasilaniem awaryjnym, informowanie o awariach i różnego rodzaju zagrożeniach - pożar, zadymienie, czad, zalanie itp.). W przeciwieństwie do właścicieli mieszkań i apartamentów, przyszły właściciel domu jest także inwestorem i ma dużo większy wpływ na to, jaki rodzaj instalacji zostanie zastosowany w budynku na etapie jego budowy. Sam decyduje, jak ważny jest dla niego przyszły komfort i koszty użytkowania budynku oraz bezpieczeństwo jego rodziny, a tym samym czy dojrzał do zainwestowania w inteligentną instalację. Może to być na początek podstawowa wersja (obejmująca okablowanie i najprostsze urządzenia sterujące), którą następnie można poddawać rozbudowie przez kolejne lata - ale już bez konieczności kucia ścian i kosztownej modernizacji okablowania. Dla kredytobiorców na pewno ważne będzie to, że koszt instalacji jest składową ogólnej wartości nieruchomości (inwestycji) - warto to wziąć pod uwagę.  

« do góry

W biurach, bankach, urzędach ...

Do podstawowych zadań inteligentnego systemu sterowania, w tego typu obiektach użyteczności publicznej, należy:

 • Całodobowy monitoring
  Monitorowanie - istotnych dla bezpieczeństwa osób i mienia - zdarzeń, polegające na wykrywaniu, rejestracji i powiadamianiu odpowiednich służb o ewentualnych zagrożeniach, mających miejsce w chronionych strefach.
 • Kontrola dostępu
  Urządzenia identyfikacji personalnej (czytniki, karty chipowe, sensory biometryczne) kontrolują każdą próbę uzyskania dostępu do określonego pomieszczenia. Integrując je z inteligentną instalacją, otrzymujemy możliwość przyporządkowania poszczególnym osobom określonego stanu urządzeń i zachowania instalacji (włączenie oświetlenia, ustawienie żądanej temperatury, blokada pewnych funkcji instalacji dla personelu sprzątającego - celem ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do sprzętu i danych).
 • Ekonomiczne wykorzystanie energii
  Obiekty użyteczności publicznej mają to do siebie, że mało kto zwraca uwagę na marnotrawstwo energii (zarówno elektrycznej, jak i cieplnej). Z pomocą przychodzi, w tym miejscu, inteligentny system automatyki. Wykorzystując czujniki obecności i ruchu, wyłączy bądź zredukuje oświetlenie w mało uczęszczanych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych (do sterowania możemy wykorzystać także wyłączniki zmierzchowe i zegarowe). Zastosowanie natomiast, indywidualnego sterowania temperaturą dla każdego z pomieszczeń, wyraźnie podwyższy komfort ich użytkowania oraz wniesie spore oszczędności do budżetu (zamontowane w oknach czujniki otwarcia, spowodują automatyczne wyłączenie ogrzewania lub klimatyzacji na czas wietrzenia pomieszczenia).
 • Centralne zarządzanie budynkiem
  Integracja infrastruktury teleinformatycznej z instalacją inteligentną, umożliwia - w łatwy do opanowania sposób, sterowanie oraz centralne zarządzanie inteligentnym budynkiem. Nie bez znaczenia jest tu możliwość zarządzania zdalnego - poprzez Internet. Osoba nadzorująca budynek może skorzystać nie tylko z podglądu z kamer, ale także - poprzez wizualizację, centralnie sterować różnymi urządzeniami zintegrowanymi z inteligentną instalacją bądź mieć stały podgląd wszystkich urządzeń alarmowych.  

« do góry

W hotelach i pensjonatach

Hotelarstwo jest chyba jedną z nielicznych branż, inwestujących w nieruchomości, o której można śmiało powiedzieć, że jest liderem wśród inwestorów, wykorzystujących inteligentne rozwiązania w swych obiektach. Początkowo, jedynie właściciele hoteli o największym prestiżu, wdrażali zintegrowane systemy sterowania w swych obiektach. Jednak z czasem, kiedy to oferta systemów została wzbogacona o kolejne funkcje, usprawniające życie zarówno gościom, jak i właścicielom hoteli, rozwiązania te zagościły także w motelach i różnego rodzaju pensjonatach. Najbardziej popularnymi obszarami zastosowań inteligentnych instalacji w branży hotelarskiej są obecnie:

 • Bezpieczeństwo gości i personelu
  Inteligentny system czuwa nad bezpieczeństwem osób znajdujących się w budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu. Integracja z systemem przeciwpożarowym oraz alarmowym powoduje, że zarówno goście, jak i personel, mogą czuć się bezpiecznie. Całodobowy monitoring gwarantuje, że inteligentny system wychwyci każde niepokojące zdarzenie, a w sytuacji alarmowej poinformuje wszystkich o zagrożeniu i ułatwi ewakuację (podczas pożaru uruchomi system gaśniczy, odetnie obwody elektryczne, włączy oświetlenie awaryjne, wskaże właściwą - w danej sytuacji - drogę ewakuacji oraz wezwie odpowiednie służby ratownicze).
 • Kontrola dostępu i obecności
  Przy pomocy systemu zarządzania budynkiem - zintegrowanego z systemem alarmowym czy kontroli dostępu, zarządzający jest w stanie monitorować czas przebywania gości hotelowych w swych pokojach lub ogólnie w budynku (karta chipowa, którą gość hotelowy otrzymuje, może służyć zarówno za klucz do pokoju czy bilet parkingowy, jak i narzędzie dla właściciela obiektu, do przeprowadzania różnego rodzaju statystyk i obliczeń rentowności inwestycji).
 • Ekonomiczne wykorzystanie energii
  Zastosowanie indywidualnego sterowania temperaturą dla każdego z pomieszczeń, wyraźnie obniży koszty zużycia energii. Jeżeli gość hotelowy postanowi wywietrzyć swój pokój lub opuszczając go, pozostawi otwarte okno, to zamontowane w oknach czujniki otwarcia spowodują, że system automatycznie wyłączy na ten czas ogrzewanie lub klimatyzację. Ponad to, system dopilnuje, by w nieużytkowanych pokojach obniżyć temperaturę ogrzewania lub ograniczyć pracę klimatyzacji oraz wyłączyć oświetlenie.  

« do góry

W salach konferencyjnych, szkołach i uczelniach

Prowadzący konferencje, wykłady czy prezentacje, często tracą sporo czasu na przygotowanie sali i uruchomienie potrzebnych do projekcji urządzeń. Problem ten można rozwiązać, integrując urządzenia multimedialne, oświetlenie, klimatyzację czy żaluzje, z systemem inteligentnym, który sprawi, że sterowanie nimi będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. Tego typu rozwiązanie będzie realizowane za pomocą wygodnego w użyciu touchpanelu, na zasadzie scen - wcześniej zaprogramowanych. Sprawi, że obsługa tych wszystkich urządzeń stanie się wyjątkowo prosta i intuicyjna, a prowadzący będzie mógł skupić się już tylko na swoim zadaniu. Przykładowe sceny, dostępne z poziomu touchpanelu, będą wyglądały następująco:

 • Scena "dyskusja" podniesie rolety, dostosuje oświetlenie, ustawi odpowiednią temperaturę,
 • Scena "wykład" przysłoni okna bądź przyciemni światła, opuści ekran, włączy projektor z prezentacją, dostosuje temperaturę,
 • Scena "projekcja" opuści rolety, załączy oświetlenie orientacyjne - wyłączając główne, opuści ekran, włączy projektor z filmem, ustawi komfortową temperaturę. 

« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.