logo

NOWOCZESNE i OPTYMALNE rozwiązania ELEKTROINSTALACYJNE!

START » OFERTA » PROJEKT  

PROJEKT INSTALACJI

Definicja projektu branżowego

Projekt - niezależnie od rodzaju instalacji, której dotyczy - stanowi integralną część procesu inwestycyjnego. Jest dokumentem, umożliwiającym prawidłową realizację robót, który zawiera niezbędne informacje i ustalenia z branżystami, wytyczne dla inwestora oraz rysunki techniczne, przedstawiające ogólny rozkład pomieszczeń w budynku (rzut kondygnacji z góry) wraz z naniesionymi na nie instalacjami. Stanowi także bazę dla wykonania kosztorysu i rozliczeń z wykonawcą, zabezpieczając w ten sposób interes inwestora.  

« do góry

Istota projektu

Dobry projekt, to podstawa udanej inwestycji. Jest indywidualnym spojrzeniem na potrzeby inwestora. Właściwe przygotowanie projektu instalacji i ustalenie przyszłych potrzeb użytkownika, pozwala uniknąć różnego rodzaju niedomówień pomiędzy inwestorem i wykonawcą - zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu inwestycji. Nie bez powodu kładziemy tak duży nacisk na dopracowanie każdego projektu. Każdy inwestor ma pewne oczekiwania co do inwestycji, dlatego każdy projekt powinien je zawierać i dokładnie precyzować.  

« do góry

Proces powstawania projektu

Projekt instalacji to przedsięwzięcie czasochłonne i przy tym wyjątkowo skomplikowane. Przystępujemy do niego najczęściej z wcześniej zatwierdzonym przez inwestora rozplanowaniem projektowanej instalacji w budynku. Proces projektowania nadal umożliwia nam wprowadzanie różnego rodzaju zmian i korekt w rozplanowaniu. Korekty te są najczęściej wynikiem ustaleń, będących efektem przeprowadzanych zwykle na tym etapie uzgodnień międzybranżowych, podczas których wyznaczmy rozmieszczenie poszczególnych instalacji i urządzeń, w sposób nie kolidujący z innymi instalacjami. Z uwagi na to, że zastosowane w projekcie rozwiązania i urządzenia powinny spełniać zasady ergonomii i pasować do aranżacji wnętrza, wszelkie ewentualne zmiany w aranżacji muszą być dokonane zanim projekt instalacji uzyska ostateczny wygląd. Prawidłowo wykonany projekt umożliwi istalatorom poprawne wykonanie instalacji oraz jej uruchomienie.  

« do góry

Projekt powykonawczy

Każda poważna zmiana w projektowanej instalacji, dokonana przez instalatora podczas montażu, skutkować będzie koniecznością wykonania projektu powykonawczego (zwykle na podstawie dostarczonej przez instalatora dokumentacji powykonawczej), który uwzględni wprowadzone zmiany. Dotyczy to modyfikacji, które mogą mieć wpływ na jej parametry oraz bezpieczeństwo przyszłego użytkownika.

« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.