logo

ELEKTROINSTALATORSTWO traktujemy BARDZO POWAŻNIE!

START » OFERTA » WYKONANIE  

WYKONANIE INSTALACJI

Prace przygotowawcze

Mając projekt instalacji, możemy przystąpić do pierwszego etapu wykonawczego, jakim są prace przygotowawcze, które obejmują najczęściej takie czynności jak:

 • wykonanie wykopów pod kable,
 • postawienie słupów,
 • wykonanie otworów oraz montaż puszek podtynkowych,
 • przebicia i przejścia przez stropy i ściany dla poprowadzenia instalacji kablowych
  (jeśli takowe nie zostały uwzględnione ani wykonane podczas prac budowlanych),
 • wykonanie bruzd na przewody w murze i tynku,
 • montaż koryt i drabinek kablowych,
 • montaż szaf rozdzielczych oraz teleinformatycznych.  

« do góry

Realizacja instalacji

Kolejnym etapem jest wykonanie właściwej instalacji (potocznie zwanej okablowaniem obiektu), który obejmuje:

 • ułożenie kabli i przewodów,
 • prefabrykacja i montaż rozdzielnic,
 • montaż wszystkich dodatkowych urządzeń sterujących instalacją
  (aktywnych i pasywnych),
 • połączenie wszystkich kabli i przewodów z urządzeniami wchodzącymi
  w skład rozdzielnic, szaf sterujących, teleinformatycznych i serwerowych,
 • zaszycie okablowania w korytach.  

« do góry

Montaż osprzętu

Kiedy wszystkie kable i przewody zostaną położone, a prace wykończeniowe (budowlano-remontowe) - mogące uszkodzić osprzęt instalacji - zostaną zakończone, przystępujemy do kolejnego etapu wykonawczego, który obejmuje:

 • montaż osprzętu - łączników, sterowników, gniazd zasilających oraz
  teleinformatycznych punktów abonenckich,
 • montaż i podłączenie opraw oświetleniowych,
 • montaż i podłączenie innych urządzeń elektrycznych.  

« do góry

Ocena poprawności wykonania

Każda instalacja wykonana przez naszą firmę podlega skrupulatnym oględzinom w zakresie sprawdzenia fizycznego stanu położonych przewodów, ich ciągłości oraz jakości połączeń. Ponad to wszystkie elementy nośne, podtrzymujące i mocujące okablowanie oraz osprzęt typu szafy teleinformatyczne czy rozdzielnice, poddawane są sprawdzeniu pod kątem solidności ich wykonania oraz zamocowania (osadzenia).

« do góry


Valid XHTML 1.0 Strict    Testowano
   dla:
Firefox 3.5.2,
2.0.0.20
IE 8.0, 7.0.5
6.0 z sp2
Chrome 3.0.172 Opera 10.00 Safari 4.0.3 Konqueror 3.5.6

Copyright © 2008 - 2009 IQ SYSTEM Artur Niemczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.